جریان الکتریکی چیست و واحد اندازه گیری جریان

یکشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 02:29 ق.ظ

جریان الکتریکی به سرعت  الکتریسیته ای که در مدت معین از یک سیم هادی عبور می کند گفته میشود که مبنای سنجش آن بر حسب آمپر می باشد ، برای سنجش مقدار جریان عبوری از یک سیم کافیست آمپر متر را به صورت سری در مدار قرار دهیم ، انوقت مقدار جریان عبوری را مشاهده می نمایید ، یک آمپر برابر با 1000 میلی آمپر می باشد و هر میلی آمپر برابر با 1000 میکرو آمپر است ، برای اینکه جریان یک منبع تغذیه بیشتر شود و با منبع تغذیه دیگر جمع شود باید منابع تغذیه با یکدیگر به صورت موازی بسته شوند ، در اینصورت ولتاژ معادل خواهد بود و جریان دو منبع با هم جمع می شوند .