لیست دروس کارگاهی رشته کاردانی الکترونیک عمومی

چهارشنبه 25 دی‌ماه سال 1392 ساعت 02:20 ب.ظ

رشته کاردانی الکترونیک دارای چندین واحد درس عملی و کارگاهی به شرح زیر میباشد .


طول زمانی هر کارگاه بین 2 تا 3 ساعت است . 


کارگاه مدار الکتریکی


کارگاه مدارهای دیجیتال


کارگاه سیستمهای مخابراتی


کارگاه مدار مجتمع


کارگاه الکترونیک


کارگاه الکترونیک صنعتی 


کارگاه تعمیرات تلوزیون


کارگاه مدارفرمان


کارگاه پی ال سی 


کارگاه تکنیک پالس